Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników naszej strony Internetowej www.zodiak1.pl . Poniżej wyjaśniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszej strony.

 1. Zbierane informacje
  W trakcie korzystania ze strony mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularza kontaktowego konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adresu e-mail, numeru telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu.
 2. Ochrona danych osobowych
  Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.
 3. Przechowywanie danych
  Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez stronę internetową wwwzodiak1.pl jest Hotel i Restauracja ZODIAK z siedzibą w Radomsku przy ul. Ks. Kościowa 22.
 4. Prawa użytkownika
  Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom strony możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o usunięcie jego danych osobowych. Na prośbę Użytkownika zobowiązujemy się usunąć wprowadzone wcześniej dane. Użytkownik ma prawo zmienić wprowadzone wcześniej dane osobowe.
 5. Zakres udostępniania i wykorzystania danych
  Wszystkie gromadzone dane osobowe Użytkowników, wykorzystywane są w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 6. Pliki Cookies
  Hotel i Restauracja ZODIAK zastrzega, że w niektórych przypadkach może używać krótkich informacji tekstowych, tzw. „Cookies”, zapisywanych po stronie Użytkownika przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Zawierają one informacje związaną z aktywnością Użytkownika na stronach strony. Pliki te są wykorzystywane na potrzeby wewnętrzne oraz do celów promocyjnych na zewnątrz  (udostępniają zewnętrznym serwisom informacje niezbędne do emisji odpowiednio dopasowanych reklam).Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Każdy Użytkownik ma możliwość ich skasowania w każdej chwili za pomocą przeglądarki internetowej. Wykorzystanie plików cookies znacząco poprawia sprawność korzystania z naszej strony oraz ułatwia Użytkownikom dostęp do wielu informacji w nim zawartych.
 7. Kontakt
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Prosimy o kontakt:

HOTEL I RESTAURACJA ZODIAK
ul. Ks. Kościowa 22
97-500 Radomsko

lub na
adres email: biuro@zodiak1.pl

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie.